19 października 2015 roku o godzinie 22:15 TVP1 HD w ramach cyklu “Oto historia” wyemituje film dokumentalny “Posłaniec prawdy”. To dokument zrealizowany przez amerykańskich filmowców Paula G. Henslera oraz Tony’ego Hainesa o życiu i przesłaniu, jakie niósł kapłan “Solidarności” bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To pierwszy tego typu dokument, który powstał poza granicami Polski.

Film pokazuje sytuację Polski, walkę o wolność Polaków, pojawienie się “Solidarności” i jej wpływ na zmianę sceny geopolitycznej po II wojnie światowej oraz osobę ks. Jerzego i jego rolę w życiu zwykłych ludzi w tym czasie. To opowieść o prawdzie, wolności i odwadze.

Film zaczyna się symbolicznie, pokazuje upadek komunizmu w Europie Środkowowschodniej. Nie zaczęło się to jednak od zniszczenia muru berlińskiego, ten etap w historii nie byłby możliwy gdyby nie zryw “Solidarności” w Polsce. Najcenniejsza była solidarność ludzi, dla których najważniejszą sprawą była wolność. I właśnie na fali tych uczuć, pragnień i nadziei pojawia się w filmie osoba bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzięki niemu doszło do przebudzenia wielu ludzi w Polsce, obudzenia wiary w lepsze jutro, budowania przyszłości na prawdzie i podstawowych prawach Bożych.

Błogosławiony ks. Jerzy był duszpasterzem, który mówił ludziom o pragnieniu poczucia godności i o prawie do wolności. Ksiądz Jerzy nawiązywał w swoich kazaniach do słów Bożych, do nauczania Jana Pawła II i ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Właśnie dlatego w kościele Świętego Stanisława Kostki na Mszach św. za Ojczyznę gromadziły się tłumy, ludzie przyjeżdżali z całej Polski mimo zakazów władzy ludowej. Przesłanie i nauczanie ks. Jerzego są aktualne, a Jego życie i męczeńska śmierć nie pozostawia nikogo obojętnym.

Jedynka pokaże dokument 19 października, w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Źródło: Telewizja Polska