Gdzie wystąpią problemy z odbiorem telewizji po IV etapie cyfryzacji?

22 oraz 23 kwietnia sygnał analogowej telewizji naziemnej z nadajników: Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Opole, Rabka, Szczawnica, Tarnów, Wrocław oraz Zakopane zostanie zastąpiony przez sygnał cyfrowy. Równocześnie w tych lokalizacjach zostaną uruchomione nadajniki cyfrowe emitujące programy trzeciego multipleksu (MUX-3). Ponadto, zdecydowana większość stacji przemiennikowych współpracujących z wyłączanymi analogowymi stacjami głównymi będzie zastąpiona cyfrowymi stacjami doświetlającymi, które będą emitowały programy MUX-3.

IV etap procesu zastępowania telewizji analogowej sygnałem z naziemnych multipleksów cyfrowych DVB-T obejmie łącznie obszar 379 gmin, należących do województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego. Na tym terenie dostępne będą już tylko cyfrowe programy telewizyjne emitowane z nadajników znajdujących się w następujących lokalizacjach: Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Międzybrodzie Bialskie, Olesno, Opole, Rabka, Szczawnica (2 stacje), Tarnów, Wałbrzych, Wrocław (2 stacje) oraz Zakopane – ogółem 16 stacji głównych oraz 40 stacji doświetlających małej mocy (tzw. gapfillery) DVB-T.

Sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zastąpi w IV etapie sygnał analogowy na terenie:
– 114 gmin województwa dolnośląskiego;
– 86 gmin województwa małopolskiego;
– 70 gmin województwa opolskiego;
– 50 gmin województwa śląskiego;
– 36 gmin województwa łódzkiego;
– 10 gmin województwa świętokrzyskiego;
– 7 gmin województwa podkarpackiego;
– 6 gminy województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, nadawca publiczny (Telewizja Polska S.A.) jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia sygnałem programów telewizyjnych: TVP1, TVP2 oraz regionalnych programów telewizyjnych terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności.

Przed IV etapem wyłączenia nadajników analogowych ekipy pomiarowe z Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonały sprawdzenia w terenie warunków odbioru sygnału DVB-T. Przeprowadzono także szereg symulacji, których celem było dokonanie analizy warunków odbioru sygnału cyfrowego MUX-3 po uruchomieniu nadajników głównych oraz stacji doświetlających (tzw. gapfillerów).

Wyniki symulacji oraz pomiarów potwierdziły, że na obszarze objętym IV etapem cyfryzacji odbiór naziemny cyfrowych programów Telewizji Publicznej będzie dostępny dla ponad 95% mieszkańców. Zatem wymogi Ustawy o wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, pomimo znacznie trudniejszych warunków terenowych, zostaną spełnione na poziomie zbliżonym do pierwszych trzech etapów cyfryzacji, zrealizowanych w listopadzie 2012 roku oraz marcu 2013 roku.

Problemów z odbiorem sygnału cyfrowego MUX-3 nie powinni mieć mieszkańcy województw: podkarpackiego (odbierający sygnał ze stacji Rzeszów / Sucha Góra) oraz wielkopolskiego (odbierający sygnał ze stacji Poznań / Śrem).

Dobre warunki odbioru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej będę także na przeważającej części obszarów objętych IV etapem, a należących do województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, jak również na części obszarów województwa świętokrzyskiego i śląskiego.

Utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego mogą wystąpić jedynie w niektórych miejscowościach na terenach górskich oraz w miejscach, w których do tej pory odbiór sygnału analogowego był niemożliwy lub bardzo utrudniony.

W przypadku województwa dolnośląskiego problem z odbiorem MUX-3 może dotyczyć 9 małych miejscowości, w których do tej pory nie było możliwości odbioru sygnału analogowego. Są to miejscowości: Mostowice, Darnków, Gołaczów, Boboszów, Nowa Morawa, Bielice i Nowy Gierałtów – powiat kłodzki, Grozdno – powiat złotoryjski oraz Turzany – powiat wołowski.

Dla województwa małopolskiego zidentyfikowano również 9 miejscowości, w których mogą wystąpić problemy z odbiorem MUX-3. Aktualnie w żadnej z tych miejscowości nie ma możliwości odbioru telewizji analogowej. Są to miejscowości: Tworkowa – powiat brzeski, Kasinka Mała – powiat limanowski, Jazowsko i Wierchomla Wielka – powiat nowosądecki, Sromowce Niżne, Kacwin i Trybsz – powiat nowotarski, Skawica – powiat suski oraz Białka Tatrzańska – powiat tatrzański.

W przypadku 4 miejscowości położonych na terenie powiatu głubczyckiego w województwie opolskim, tj. Bliszczyce, Dzierżkowice, Wiechowice oraz Pilszcz mieszkańcy do tej pory nie mieli możliwości odbioru sygnału analogowego telewizji naziemnej. Cyfryzacja telewizji naziemnej w znacznym stopniu poprawiła warunki odbioru – w Bliszczycach oraz Pilszczu możliwy jest odbiór MUX-1 ze stacji Opole / Chrzelice, w Wiechowicach oraz Dierżkowicach ze stacji Wisła / Skrzyczne lub Katowice / Kosztowy. Na podstawie analiz stwierdzono także warunkową możliwość odbioru MUX-3 ze stacji Wisła / Skrzyczne uruchomionej w III etapie przy zastosowaniu anten kierunkowych, charakteryzujących się większym zyskiem antenowym.

Dla województwa śląskiego zidentyfikowano 8 miejscowości, w których mogą wystąpić problemy z odbiorem sygnału MUX-3. W przypadku 6 miejscowości: Złoty Potok i Lelów – powiat częstochowski, Sokolniki, Tomiszowice i Zagórze – powiat myszkowski, Siedliszowice – powiat zawierciański, mieszkańcy do tej pory nie mieli możliwości odbioru sygnału analogowego. Mieszkańcy tych miejscowości mogą jednak odbierać sygnał MUX-1 ze stacji Częstochowa / Wręczyca. Natomiast w miejscowościach Ślężany i Turzyn w powiecie częstochowskim odbiór sygnału analogowego był warunkowo możliwy. Przewidywane są również utrudnienia w odbiorze sygnału MUX-3.

W przypadku województwa świętokrzyskiego utrudnienia w odbiorze MUX-3 mogą wystąpić na terenie dwóch małych miejscowości w powiecie włoszczowskim – Ropocice i Wałkonowy Dolne. W obu miejscowościach jest możliwość odbioru telewizji analogowej, jak również MUX-1 (ze stacji Częstochowa / Wręczyca lub Kielce / Św. Krzyż).

Utrudnienia w odbiorze sygnału MUX-3 napotkają także mieszkańcy 12 miejscowości województwa łódzkiego: Wola Wiewiecka, Kajetanowice, Wiewiórów, Koconia, Sokola Góra, Wola Życińska, Sudzin Sudzinek, Łękawa, Łuszczanowice, Aleksandrów oraz Biała Róża. Na terenie tych miejscowości pod warunkiem zastosowania anten kierunkowych gwarantujących odpowiedni zysk antenowy możliwy będzie odbiór sygnału MUX-1 i MUX-2. Poprawa warunków odbioru MUX-3 nastąpi z chwilą uruchomienia stacji Kamieńsk / Zwałowisko. Dodatkowo w przypadku 4 miejscowości: Łękawa, Łuszczanowice, Aleksandrów oraz Biała Róża możliwy będzie odbiór sygnału analogowego TVP1 z Łodzi.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *