Kino Polska TV: wypłata dywidendy, nowi członkowie zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV, właściciel m.in. kanału Kino Polska i współwłaściciel stacji Stopklatka, zadecydowało o wypłacie dywidendy. Rada Nadzorcza spółki podjęła zaś decyzję o rozszerzeniu składu zarządu.

Odbywające się 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie notowanej na GPW spółki Kino Polska TV podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom dywidendy za rok 2014 i lata ubiegłe. Wyniesie ona 1 zł brutto na jedną akcję. Do dywidendy będą uprawnieni ci akcjonariusze, którym 30 czerwca 2015 roku będą przysługiwały akcje spółki. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 lipca 2015 roku.

24 czerwca 2015 roku do zarządu spółki weszło dwóch nowych członków. Marcin Kowalski, dotychczas pełniący funkcję prokurenta spółki i dyrektora zarządzającego kanałów FilmBox i Kino Polska, będzie odpowiedzialny za technologiczne aspekty działalności Grupy Kino Polska oraz sprzedaż jej produktów w kraju i za granicą. Alber Uziyel, doradzający spółce Mediabox International Ltd., która podobnie jak Kino Polska TV należy do Grupy SPI, jako nowy członek zarządu wesprze rozwój innowacyjnych technologii spółki i jej ekspansję na zagranicznych rynkach. Dla wyrównania kadencji Rada Nadzorcza ponownie powołała także do zarządu osoby dotychczas wchodzące w jego skład: Bogusława Kisielewskiego (prezesa Kino Polska TV S.A.) i Berka Uziyela.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *