KRRiT interweniuje w sprawie zasięgu NTC

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji docierają w ostatnim czasie liczne sygnały od widzów dotyczące problemów z odbiorem programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej w niektórych regionach Polski. Jan Dworak, przewodniczący KRRiT, skierował pisma w tej sprawie do Ministra Administracji i Cyfryzacji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prezesa Telewizji Polskiej.

Skargi widzów dotyczą głównie dwóch problemów. Pierwszym z nich jest niedostateczny zasięg multipleksów pierwszego i drugiego w niektórych rejonach Polski. Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej „pokrycie sygnałami multipleksu pierwszego i drugiego powinno być zapewnione najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r. na terytorium Polski, które zamieszkuje co najmniej 95% ludności”.

Niestety, nadal kilka procent ludności w skali kraju nie ma dostępu do sygnału tych multipleksów. Dotyczy to w szczególności województw położonych w południowej części Polski, takich jak: dolnośląskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, gdzie bezpośredni wpływ na jakość sygnału ma górzyste ukształtowanie terenu.

Drugim problemem jest kwestia zapewnienia odbioru właściwej wersji programu regionalnego TVP w ramach trzeciego multipleksu na terenie każdego województwa. Według danych przekazanych przez Prezesa UKE brak możliwości odbioru programu regionalnego w wersji zgodnej z podziałem administracyjnym dotyczy 1 054 tys. osób, tj. 2,78% populacji kraju.

Sygnalizując powyższe sprawy, Przewodniczący KRRiT zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Telewizji Polskiej o podjęcie wspólnych i skoordynowanych działań zmierzających do rozwiązania wskazanych wyżej kwestii, deklarując udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tych działaniach.

Pismo przewodniczacego KRRiT do MAiC
Pismo przewodniczącego KRRiT do UKE
Pismo przewodniczącego do TVP SA

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *