Nowe stanowiska w dziale sprzedaży bezpośredniej Grupy Eurozet

W sierpniu w połączonym dziale sprzedaży bezpośredniej Grupy Eurozet pojawiły się trzy nowe stanowiska, które objęły Monika Jankowska-Janicka, Joanna Garbaczewska i Aneta Anikiej. To kolejny etap tworzenia spójnej struktury organizacyjnej, która usprawni współpracę z klientami i jeszcze silniej zintegruje procesy sprzedażowe Eurozetu i Doradztwa Mediowego/Grupy Radiowej.

Monika Jankowska-Janicka, która dotychczas w strukturze Eurozet pełniła funkcję dyrektora sprzedaży ogólnopolskiej ds. klientów strategicznych i new business, obejmuje w nowopowstałej Grupie Eurozet stanowisko dyrektora rozwoju sprzedaży bezpośredniej. Do jej najważniejszych zadań będzie należało współtworzenie i wdrażanie strategii rozwoju nowej struktury sprzedażowej łączącej dwa obszary – radio i internet. Jankowska-Janicka będzie tym samym zarządzać zespołami sprzedaży funkcjonującymi w Grupie Eurozet w ramach struktury sprzedaży bezpośredniej.

Dwie zmiany nastąpią również w obszarze wsparcia sprzedaży. Joanna Garbaczewska, uprzednio dyrektor rozwoju oferty internetowej, będzie teraz pełnić rolę dyrektora rozwoju oferty reklamowej. Będzie odpowiadać za wspieranie działań sprzedażowych łączących produkty radiowe oraz internetowe. Do zadań kierowanego przez nią zespołu będzie należało m.in. tworzenie i implementacja radiowych i internetowych produktów reklamowych, obsługa ofert sponsoringowych oraz niestandardowych, planowanie i przygotowywanie ofert oraz realizacja i monitoring efektywności.

Z kolei Aneta Anikiej, pełniąca dotąd funkcję dyrektora działu wsparcia, obejmuje stanowisko dyrektora komunikacji i marketingu ds. sprzedaży bezpośredniej. Wraz z zarządzanym przez siebie zespołem będzie odpowiedzialna m. in. za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji działu sprzedaży bezpośredniej, realizację kampanii informacyjnych i promocyjnych, zarządzanie relacjami i współpracą z kluczowymi partnerami.

Zmiany organizacyjne w dziale sprzedaży bezpośredniej Grupy Eurozet to odpowiedź na potrzeby naszych klientów i rynku. Dysponujemy różnorodnym portfolio produktów radiowych i internetowych, a co za tym idzie – grup docelowych. Mamy unikatową ofertę o ogólnopolskim zasięgu, wzmocnionym siłą największych aglomeracji miejskich. Teraz wzmacniamy ją od strony rozwoju produktu, oferty, promocji oraz relacji z klientami. Korzystając z kompetencji i doświadczenia dwóch struktur sprzedażowych, które wcześniej funkcjonowały na rynku osobno – Doradztwa Mediowego/Grupy Radiowej Agory oraz Eurozetu, tworzymy dziś zupełnie nową organizację, która z pewnością sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów – mówi Adam Kościelski, dyrektor zarządzający działu sprzedaży bezpośredniej w Grupie Eurozet.

Połączony dział sprzedaży bezpośredniej Grupy Eurozet powstał po przejęciu przez Agorę większościowych udziałów w spółce Eurozet i funkcjonuje od kwietnia br. Na jego czele od początku stoi Adam Kościelski, związany z Grupą Agory od 2001 roku.

Źródło: Grupa Eurozet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *