Pięć projektów w finale konkursu na nowy budynek TVP

Sąd Konkursowy, który ma na celu wyłonienie najlepszego projektu budynku na potrzeby nowej siedziby programów informacyjnych Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17, w miejscu niedawno rozebranego budynku A, do II, decydującego etapu konkursu zakwalifikował 5 projektów studialnych.

Podstawą do ogłoszenia konkursu była uchwała Zarządu TVP o zawarciu umowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich „na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, ogłoszenie tego konkursu, a także wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego” z 21 stycznia 2015 roku, a także uchwała zatwierdzająca wytyczne do konkursu z 18 marca br.

W skład powołanego 3 kwietnia Sądu Konkursowego weszli przedstawiciele SARP i TVP oraz ekspert z BBC. Ogłoszenie o konkursie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 7 kwietnia br. W wyznaczonym terminie, do 5 maja wpłynęło 120 wniosków z Polski i wielu innych krajów o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ze względów formalnych ostatecznie zakwalifikowano 119 podmiotów.

Do 3 lipca spośród dopuszczonych podmiotów opracowania studialne złożyło 47 z nich, z czego ocenie poddano – z uwagi na uchybienia formalne – 46. Po dokonaniu analizy Sąd Konkursowy jednogłośnie zdecydował, że do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 5 projektów studialnych.

Prace konkursowe przyjmowane będą do 7 września, a oficjalne ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić 15 września. Wówczas będzie znana już szczegółowa koncepcja nowego budynku na podstawie której wybrany podmiot przystąpi do opracowania projektu.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *