Polsat Media brokerem reklamowym Zoom TV

24 października 2016 roku Cable Television Networks & Partners zawarło umowę o współpracy z Polsat Media. Na podstawie umowy Polsat Media będzie świadczyć dla CTN&P usługi pozyskiwania reklam do kanału Zoom TV.

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku kalendarzowego, o ile nie zostanie wypowiedziana na 6 miesięcy przed upływem okresu jej obowiązywania.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *