Rada Nadzorcza TVP za absolutorium dla Zarządu

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej podjęła 27 kwietnia 2015 roku uchwały o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosków o udzielenie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu TVP za 2014 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe TVP za 2014 rok oraz przyjęła wniosek o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia w sprawie jego zatwierdzenia.

Ponadto Rada pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu TVP z działalności spółki i postanowiła wnioskować do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Rada przyjęła również sprawozdanie ze swojej działalności za 2014 rok.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *