Radio Hobby straciło koncesję za emisję Radia Sputnik

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 17 listopada 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie cofnięcia koncesji udzielonej spółce Hobby z siedzibą w Legionowie na nadawanie programu „Radio Hobby” w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w ustawie o radiofonii i telewizji.

19 listopada 2008 roku spółka Hobby otrzymała koncesję na nadawanie programu o charakterze uniwersalnym. Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Ponadto zgodnie z art. 38a ww. ustawy, poza wyjątkami określonymi w ustawie, uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne.

W związku z emisją w programie Radio Hobby audycji „Radio Sputnik”, KRRiT dokonując analizy warunków ich emisji wynikających z umowy zawartej z podmiotem trzecim, uznała, iż nadawca zbył w części uprawnienia wynikające z udzielonej mu koncesji, co stanowi naruszenie ww. przepisów prawa, stanowiąc jednocześnie podstawę cofnięcia koncesji w myśl art. 38 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy.

Na podstawie zebranych i przeanalizowanych materiałów 1 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji spółce Hobby na rozpowszechnianie programu radiowego „Radio Hobby”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji zostało wysłane do nadawcy 13 lipca br. razem z informacją, że może się wypowiedzieć w kwestii zebranego materiału. Spółka Hobby nie skorzystała z możliwości odniesienia się do zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *