„Reklama Dzieciom” po raz 22. w Telewizji Polskiej

Dzięki hojności reklamodawców Telewizja Polska w ramach akcji „Reklama Dzieciom” w ciągu minionych 21 lat przekazała ponad tysiącowi placówek wspierających najmłodszych około 20 mln zł. W tym roku pieniądze z kolejnej edycji „Reklamy Dzieciom” będą tym większe, im więcej widzów obejrzy specjalny blok reklamowy 25 grudnia w TVP1 HD tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”.

Telewizja Polska od ponad 20 lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. Z myślą o najbardziej potrzebujących dzieciach TVP organizuje już po raz 22. akcję „Reklama Dzieciom”.

Pieniądze z zeszłorocznej edycji „Reklamy Dzieciom” 833 tys. 992 zł trafiły do ponad 70 placówek (stowarzyszeń, fundacji, ośrodków szkolno-wychowawczych i zespołów szkolno-wychowawczych). Dofinansowanie przeznaczono na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m.in.: wyposażenie sal: do terapii EEG Biofeedback i terapii Integracji Sensorycznej, aktywizacji ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych, czy gabinetów rehabilitacji ruchowej do zajęć rewalidacyjnych), dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i kolonii, działalność świetlic socjoterapeutycznych (sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi) oraz kompleksową terapię dla dzieci i młodzieży upośledzonej ruchowo i umysłowo oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Tegoroczny dochód z „Reklamy Dzieciom 2014” podzielony zostanie między instytucje i organizacje, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP do 31 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) i które do akcji zakwalifikuje Komisja ds. darowizn TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *