Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dla Radia Eska ROCK

20 sierpnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem potwierdził zasadność kary nałożonej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Radio Eska Rock za rozpowszechniane treści dyskryminujących w audycji „Poranny WF” wyemitowanej 12 czerwca 2012 roku.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2013 roku, uznając, że w audycji naruszono ustawowy zakaz propagowania treści dyskryminujących i podkreślił, że satyryczny charakter audycji nie może być usprawiedliwieniem dla naruszania ludzkiej godności. Podtrzymał również zmniejszoną do 50 000 zł przez Sąd Okręgowy wysokość kary.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 30 lipca 2012 roku nałożył na nadawcę karę w wysokości 75 000 zł w związku z naruszeniem art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli wyemitowaniem audycji zawierającej treści nawołujące do nienawiści oraz dyskryminujące ze względu na narodowość oraz płeć. Prezentowane w audycji „Poranny WF” prowadzonej przez Jakuba Wojewódzkiego i Michała Figurskiego treści były obraźliwe dla osób narodowości ukraińskiej, w szczególności Ukrainek pracujących w Polsce jako pomoce domowe oraz kobiet w ogóle.

Radio Eska Rock odwołało się od decyzji Przewodniczącego KRRiT do Sądu Okręgowego w Warszawie, który potwierdził zasadność nałożenia kary, zmieniając jedynie jej wysokość do 50 000 zł.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *