Sejm uchwalił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji

30 grudnia 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z ustawą członków zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia będzie powoływać i odwoływać minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Członkowie zarządu będą musieli posiadać kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami niekaranymi. Ustawa również zmniejsza do trzech osób liczebność rad nadzorczych w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu.

Aktualnie w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu rady są siedmioosobowe, a w przypadku rozgłośni regionalnych – pięcioosobowe. Z dniem wejścia w życie nowelizacji wygasną mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej mają działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian.

30 grudnia br. ustawa trafiła do Senatu.

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *