Stabilny rozwój Cyfrowego Polsatu

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, w skład której wchodzą między innymi Telewizja POLSAT i Info-TV-FM, prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe za I kwartał br., odnotowując wzrost przychodów o 4%, rekordowe wpływy segmentu klientów indywidualnych i wysoki wynik EBITDA obu segmentów biznesowych.

– Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec I kw. br. utrzymała się względem I kw. 2012 r. na stabilnym poziomie 3.555.806;
– ARPU Pakietu Familijnego w I kw. br. wzrosło rok do roku o 6,2% do 48,2 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,2 zł;
– Wskaźnik odpływu klientów (churn) jest stabilny i wyniósł 8,7% za 12 miesięcy;
– Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku niemal dwukrotnie do 173 tys.;
– Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła na koniec I kw. br. 140 tys.;
– Ponad 70% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD, a ok. 14% posiada usługę Multiroom;
– Według najnowszych badań Megapanel PBI/Gemius za marzec 2013 r. ipla z wynikiem 3,2 mln realnych użytkowników jest liderem wśród serwisów VOD. Dodatkowo ipla uzyskała w tym okresie ponad 1,5 mln użytkowników aplikacji na urządzenia mobilne, Smart TV, dekodery i konsole do gier;
– Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w I kw. br. 20,2%;
– Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wyniósł w I kw. br.23,6%.

To był udany kwartał dla naszej Grupy, która rozwijała się stabilnie mimo trudnych warunków rynkowych i osiągnęła 4-procentowy wzrost przychodów. Konsekwentnie kontrolowaliśmy koszty działalności, których dynamika wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna, którego nie było w I kw. 2012 roku, wyniosła również 4%. W segmencie klientów indywidualnych cieszą nas rekordowe przychody, sukcesywnie rosnące ARPU, wzrost sprzedaży usług dostępu do Internetu oraz stabilny poziom wskaźnika odpływu abonentów. Kontynuowana w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej strategia maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką przyniosła oczekiwany rezultat w postaci wyniku 32,9% – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała w I kw. br. 4-procentowy wzrost przychodów, który zawdzięcza przede wszystkim organicznemu rozwojowi segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym. Koszty Grupy wzrosły o 10% rok do roku, ale dynamika ich wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna wynosi 4%. Grupa odnotowała wysoki wynik EBITDA w wysokości 245 mln zł oraz marżę EBITDA 35,2%, mimo słabej kondycji rynku reklamy telewizyjnej. Na spadek zysku netto w I kw. br. do kwoty 95 mln zł miała wpływ wycena obligacji Senior Notes, która częściowo została zniwelowana niższymi kosztami obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r.).

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

Platforma Cyfrowy Polsat, dzięki sukcesywnie rosnącemu ARPU oraz wyższym przychodom telekomunikacyjnym, odnotowała po raz kolejny rekordowe przychody od klientów indywidualnych, wyższe o 11% od wyniku w I kw. 2012 roku. Wprawdzie koszty wzrosły o 19%, ale dynamika ich wzrostu po wyłączeniu wpływu realizacji strategicznego projektu TV Mobilna wynosi jedynie 9%. Wynik EBITDA został utrzymany na poziomie 165 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 34,2%. Spadek zysku netto do wysokości 30 mln zł wynikał głównie z ujemnych różnic kursowych z wyceny wartości obligacji Senior Notes oraz przesunięcia terminu wypłaty dywidendy od TV Polsat i został częściowo skompensowany niższymi kosztami obsługi długu. Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom satysfakcji klientów spółka utrzymuje stabilnie niski wskaźnik odpływu abonentów – 8,7% za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca br.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Grupa Telewizji Polsat kontynuowała w I kw. br. strategię maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką. Przyniosło to efekt w postaci jej wysokiego wyniku 32,9%, osiągniętego mimo faktu, że oglądalność kanału POLSAT w dalszym ciągu pozostawała pod wpływem postępującej fragmentaryzacji rynku, spowodowanej wzrostem zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej.

Przychody Grupy Telewizji Polsat pozostały stabilne względem I kw. 2011 roku, podczas gdy rynek reklamy telewizyjnej spadł w tym czasie o 11%, czyli o około 100 mln zł. Spadek przychodów w stosunku do I kw. 2012 roku spowodowany był głównie spadkiem rynku reklamy telewizyjnej. Natomiast 3-procentowy spadek kosztów jest efektem niższych kosztów produkcji telewizyjnej oraz obniżenia kosztów OZZ. Różnice kursowe wywarły niekorzystny wpływ na zysk netto, który wyniósł 61 mln zł i był o 17% niższy od wyniku za porównywalny okres zeszłego roku.

Pomimo spadku oglądalności główna antena Polsatu utrzymała pozycję lidera oglądalności w grupie docelowej (16-49, cała doba, wszyscy). Na wyniki pierwszego kwartału istotny wpływ miały programy z wiosennej ramówki. Największą widownię gromadził talent show Must be the Music – Tylko muzyka (średnio prawie 2 mln widzów – 27,1% udziału w widowni). Kolejny talent show, Got to Dance – Tylko taniec, uzyskiwał średnio 1,1 mln widzów (17,1% udziałów w oglądalności). Podobny poziom osiągnął serial Przyjaciółki – 1,1 mln widzów i 17,7% udziału w widowni. Sporą widownię zgromadził emitowany w styczniu program kabaretu Neo-Nówka: 1,7 mln widzów i 26% udziałów w oglądalności.

Spośród stacji tematycznych Grupy w pierwszym kwartale 2013 roku największe udziały w widowni miały stacje Polsat2, Polsat News i Polsat Sport. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni były Polsat Biznes, Polsat Play i Polsat2.

Grupa utrzymała stabilny 23,6-procentowy udział w rynku reklamy telewizyjnej pomimo fragmentaryzacji rynku i efektu wysokiej bazy z I kw. 2012 r., kiedy wygenerowała wzrost przychodów z reklamy o 10,4% rok do roku.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *