Stopklatka TV z kolejnymi prawami do filmów

Zarząd Stopklatka S.A. poinformował, że 17 lutego 2014 roku podpisano umowę zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Stopklatką S.A. a Colgems Productions Ltd. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Colgems Productions Ltd. na rzecz Stopklatki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach bezpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.

Stopklatka uprawniona jest do wykorzystania nabytych tytułów filmowych na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz udzielania sublicencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych tytułów filmowych został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Zgodnie z umową Colgems Productions Ltd. dostarczy Stopklatce zakupione tytuły filmowe nie później niż 30 marca 2014 roku. Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte tytuły filmowe wynosi 352.000,00 USD.

Przypomnijmy, że 30 stycznia 2014 roku Stopklatka zawarła podobną umowę z Cinephil France.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *