TVP po 8 miesiącach 2013 roku wciąż na plusie

Telewizja Polska S.A. w okresie styczeń-sierpień 2013 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 82 tys. zł. Rezultat ten jest lepszy zarówno od planowanego (o 12,5 mln zł), jak i zeszłorocznego, w analogicznym okresie, gdy strata wyniosła – 140,2 mln zł.

Spółka ma nadal stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W sierpniu 2013 roku przychody z abonamentu wyniosły 16,5 mln, tj. na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku ubiegłego. Narastająco po 8 miesiącach przychody z abonamentu wzrosły o 22,3%, tj. o 42,7 mln zł w stosunku do zeszłego roku. Przychody reklamowe są o 12,6% niższe od przychodów osiągniętych w ubiegłym roku i jest to w znacznej mierze skutek recesji na rynku reklamy. Niebagatelne znaczenie dla spadku przychodów komercyjnych i wyników programowych anten TVP S.A. ma też wpływ cyfryzacji emisji w Polsce (znaczący wzrost konkurencji w sektorze kanałów emitowanych drogą naziemną). Postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów, pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie 8 miesięcy 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,3 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku zostały obniżone o 67 mln zł oraz są niższe o 16,4 mln zł od planu na ten okres. Zmniejszenie kosztów to efekt realizacji kolejnych etapów procesu restrukturyzacji, a także, niestety, wymuszonych trudną sytuacją finansową, oszczędności w sferze programowej.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *