TVP poinformowała na co wydała abonament RTV w 2012 roku

Telewizja Polska przedstawiła „Sprawozdanie z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2012 roku”. Sprawozdanie dotyczy roku 2012, w którym na rachunek abonamentowy TVP wpłynęły środki w wysokości 253,9 mln złotych. Udział abonamentu w przychodach ogółem TVP S.A. stanowi zaledwie 18,3%. Koszty poniesione w 2012 roku na zadania związane z realizacją misji Telewizji Polskiej S.A. wyniosły bowiem 1 414,4 mln zł. TVP S.A. otrzymała tylko ok. 40% ogólnej kwoty abonamentu radiowo – telewizyjnego (większość przydzielona została Polskiemu Radiu i Regionalnym Rozgłośniom PR).

Przeważająca zatem część kosztów działalności misyjnej pokrywana jest z innych źródeł finansowania, przede wszystkim z reklamy i sponsoringu. Telewizja Polska S.A. podlega jednak w tym zakresie pewnym ograniczeniom prawnym. Filmy fabularne w TVP S.A. o podobnej długości, oglądalności i udziałach, generują niemal pięciokrotnie mniej zasobów reklamowych niż filmy emitowane przez konkurencję. Brak możliwości przerywania audycji reklamami ogranicza możliwości przychodowe TVP S.A. o ok. 380 mln zł rocznie.

Rok 2012 był szczególnie istotny dla rozwoju nowych technologii TVP S.A. Dynamicznie wprowadzane były zmiany, udoskonalenia oraz nowe usługi dostępne dla szerokiego grona odbiorców – m.in. internautów. Dużo miejsca w niniejszym dokumencie poświęcamy zatem tej formie działalności telewizji publicznej. W roku 2012 Telewizja Polska S.A. obchodziła jubileusz 60-lecia. Z tej okazji na antenach wszystkich programów przez cały rok w różnych cyklach przypominane zostały najbardziej znane i ważne programy z zasobów archiwalnych. Swoistym podsumowaniem wiedzy, a raczej pamięci o historii telewizji był „Wielki test wiedzy o TVP” w TVP1/HD.

Wydarzeniem był także specjalnie zorganizowany z okazji jubileuszu „Dzień otwarty” w głównej siedzibie w Warszawie przy ul. Woronicza 17 i w 16 Oddziałach Terenowych. Był on kolejną okazją do poznania historii TVP S.A. i współczesnych możliwości technologicznych telewizji publicznej wiążących się m.in. z wprowadzeniem telewizji cyfrowej, obrazu wysokiej rozdzielczości HD i aplikacji telewizji hybrydowej. Wśród najdłużej obecnych na antenie audycji TVP S.A. jest Teatr Telewizji. Nadal pozostaje on dla wielu widzów jedyną formą kontaktu z wartościową literaturą dramatyczną, dokonaniami wybitnych twórców i aktorów. Dorobek Teatru Telewizji jest stale wzbogacany o premierowe spektakle, obejmujące zarówno klasykę, jak i literaturę współczesną. Zapoczątkowany w 2011 roku powrót do formuły Teatru TV na żywo („Boska” z Krystyną Jandą w roli głównej) był wielkim wydarzeniem medialnym. Powodzenie tego przedsięwzięcia przesądziło o kontynuowaniu tego rodzaju premier Teatru TV. W 2012 roku nadane zostały trzy spektakle na żywo, które można było oglądać nie tylko na ekranie, ale także w Internecie.

29 października 2012 roku Telewizja Polska zainaugurowała projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Projekt unikatowy, który spotkał się bardzo pozytywnym odbiorem. Wpływy z abonamentu, w założeniu, mają umożliwiać przygotowywanie i powszechne prezentowanie audycji, jakie z reguły nie pojawiają się w ofercie stacji komercyjnych, a więc programów dla dzieci i młodzieży, audycji edukacyjnych, audycji poświęconych kulturze, audycji religijnych, programów dla mniejszości narodowych oraz etnicznych, programów dla osób niepełnosprawnych.

Mimo wszystkich trudności związanych z finansowaniem Telewizji Polskiej S.A., publiczny nadawca stale pełni rolę mecenasa kultury, patronuje ważnym wydarzeniom, festiwalom, konkursom, przeglądom artystycznym – i tym o skali ogólnopolskiej, i tym mniejszym, regionalnym. Wspiera akcje i kampanie społeczne, działania charytatywne, pokazuje ważne wydarzenia, cenne inicjatywy, imprezy, w których stacje komercyjne nigdy nie były obecne. To wyróżnia Telewizję Polską i to stanowi o wyjątkowości telewizji publicznej. Telewizja Polska ma stałą grupę wiernych Widzów w kraju, ale też za granicą. Świadczą o tym chociażby liczne wyróżnienia i nagrody przyznane produkcjom Telewizji Polskiej na prestiżowych festiwalach i przeglądach.

Telewizja Polska S.A. ma bardzo utrudnione możliwości dywersyfikacji przychodów na wzór mediów komercyjnych. Brak jej własnego systemu dystrybucji. Konkurencyjne platformy cyfrowe mogą liczyć na regularne opłaty wnoszone przez swoich abonentów, które stanowią pokaźne, bardzo stabilne źródło finansowania. Telewizja Polska S.A. musi ciągle polegać na innych niż abonament źródłach finansowania. To przede wszystkim przychody reklamowe pozwoliły zrealizować ustawowo nałożone na nadawcę publicznego zadania. Trudno jednak wyobrazić sobie funkcjonowanie TVP S.A. na dotychczasowych zasadach na dłuższą metę.

Sprawozdanie z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2012 roku (.pdf)

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *