TVP wprowadza nowy system naboru projektów scenariuszowych

Zarząd Telewizji Polskiej przyjął 20 maja 2016 roku uchwałę wprowadzającą nowy Regulamin naboru projektów seriali, filmów fabularnych i spektakli teatralnych na potrzeby TVP. Wyraził też zgodę na przeprowadzenie pierwszej edycji naboru projektów seriali fabularnych dla anten TVP. Będzie ona ogłoszona na początku czerwca br.

Wprowadzany Regulamin przewiduje jasno określone kryteria naboru oraz przejrzysty, ekspercki system oceny i selekcji pomysłów scenariuszowych. Umożliwi on zastosowanie przygotowanego w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej programu NOS (Nabór Ocena Selekcja), którego debiutem będzie pilotażowa edycja naboru projektów serialowych dla TVP.

W fazie przygotowawczej do naboru seriali APTiF – we współpracy z antenami, Biurem Koordynacji Programowej i Biurem Reklamy – przeprowadza szczegółową analizę ramówek pod kątem potrzeb i możliwości anten oraz definiuje pasma gatunkowe dla seriali w określonych formatach. Pozwala to na sprecyzowanie kategorii i sformułowanie wymogów gatunkowych dla poszukiwanych projektów scenariuszowych w założonych ramach czasowych.

Po ogłoszeniu naboru przyjmowane będą wszystkie projekty spełniające nieskomplikowane wymagania formalne, takie jak: złożenie w terminie storyline serialu, treatmentów sześciu i scenariuszy dwóch odcinków oraz poświadczenie praw do składanego pomysłu. Wszystkie projekty, zarówno te składane przez firmy producenckie, jak i przez prywatnych twórców, będą równouprawnione.

Po starcie naboru pomysły serialowe spełniające wymogi formalne trafią do systemu rejestracji, gdzie dane składających projekt zostaną zastąpione godłami.

Wszystkie projekty zarejestrowane w bazie danych zostaną poddane niezależnej ocenie eksperckiej. Do zespołów eksperckich zaproszeni będą reprezentanci środowisk twórczych i akademickich, przedstawiciele instytucji kultury oraz znawcy, analitycy i praktycy rynku telewizyjnego. Projekty będą trafiać do ekspertów losowo. Będą oni wyposażeni w kompleksowe formularze ocen. Oceny na nich zawarte będą punktowe i opisowe. Po analizie ocen ekspertów nastąpi ogłoszenie listy tych projektów, które przeszły do następnego etapu. Każdy z aplikujących będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji oceny.

Kolejny etap to oficjalny „pitching” projektów, czyli możliwość bezpośredniego dialogu Komisji z Autorami, szansa na prezentację i eksplikację. Następnie Komisja dokonuje selekcji projektów według ocen i założeń programowych. Wybrany zostaje najlepszy projekt w każdej z ogłoszonych kategorii. Właścicielom wybranych projektów zostanie zaproponowane podpisanie umowy na development. W efekcie udanego developmentu projekty zostaną skierowane do produkcji. Oficjalny protokół wyboru zostanie przedstawiony Zarządowi i opublikowany na stronach TVP.

Pierwsza edycja naboru projektów seriali fabularnych zostanie ogłoszona przez p.o. dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Wojciecha Hoflika w terminie 14 dni od dnia przyjęcia uchwały Zarządu. Dotyczyć będzie przede wszystkim takich kategorii, jak: wieczorny serial historyczny, weekendowy serial familijny, wieczorny serial sensacyjny i półgodzinny serial komiczny – sitcom lub nowela komiczna.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *