TVP wzmacnia rolę Teatru Telewizji

Decyzją Zarządu TVP S.A. Redakcja Teatru – po tegorocznej reorganizacji w telewizji publicznej – będzie miała swoje stałe miejsce w strukturze TVP Kultura, a jej kierownikiem zostanie Wojciech Majcherek, wieloletni redaktor Telewizji Polskiej, wykładowca akademicki. Wspierać w tej pracy będzie go kolegium programowe.

W wyniku tej decyzji Teatr Telewizji zyskuje usytuowanie gwarantujące mu potencjał i zaplecze do kształtowania i koordynowania polityki programowej w dziedzinie teatru dla Anten Spółki. Przypomnijmy, że spektakle teatralne pokazywane są w TVP1/HD, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, niebawem również – na powrót w TVP2/HD. Telewizja Polska uruchomiła też dokładnie rok temu Internetowy Teatr dla Szkół, który wzbogaca ofertę teatralną TVP w szczególnie istotnej dziedzinie, jaką jest edukacja młodego pokolenia.

Skoncentrowanie w jednym miejscu prac koncepcyjnych, organizacyjnych i merytorycznych pozwoli na programowanie emisji Teatru TV wedle spójnej wizji, uwzględniającej specyfikę Anten i ich odbiorców. Zaś najbardziej „misyjna” spośród wszystkich Anten publicznych TVP Kultura (również z racji swoich doświadczeń w zakresie programowania, produkowania i emisji Teatru TV) ma szczególne kompetencje, by stworzyć Redakcję Teatru, która weźmie na siebie odpowiedzialność za zbudowanie całościowego planu działalności Teatru TV.

Nowo powołana Redakcja Teatru będzie więc przygotowywała roczne plany programowe i sezonowe układy ramowe w zakresie spektakli teatralnych dla jednostek programowych Spółki w uzgodnieniu z tymi jednostkami, pozyskiwała materiały literackie i inspirowała repertuar spektakli teatralnych dla jednostek programowych Spółki, zamawiała produkcje wewnętrzne i zewnętrzne oraz monitorowała życia teatralne w celu pozyskiwania przedstawień teatralnych do rejestracji telewizyjnych. Przy Redakcji Teatru powołane w najbliższych dniach będzie kolegium programowe, w którego skład wejdą osoby z różnych jednostek spółki, współpracujących merytorycznie i produkcyjnie przy przygotowywaniu spektakli na potrzeby TVP.

Równocześnie zaznaczyć trzeba, że nowa struktura nie zmniejsza w żadnym stopniu wiodącej roli TVP1, i poniedziałkowej emisji Teatru TV oraz odpowiedzialności Dyrektora TVP1 za tę flagową pozycję programową Telewizji Polskiej.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *