TVP z ponad 100 mln zł zysku po pierwszym kwartale 2014 roku

TVP S.A. w okresie styczeń-marzec 2014 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 105,6 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od planowanego, jak i wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 101,1 mln zł (zysk za pierwszy kwartał 2013 roku wyniósł 4,5 mln zł).

Podstawowymi przyczynami znacznie lepszego wyniku w stosunku do założeń są: dodatkowy abonament dotyczący 2013 roku, przesunięty decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na styczeń 2014 roku w kwocie 38,7 mln zł, wzrost przychodów reklamowych i sponsorskich, wzrost pozostałych przychodów, a także niewykonanie planu kosztów, w wyniku oszczędności i ostrożnego gospodarowania budżetem Spółki. Wysoki wynik ma w pewnej mierze charakter nadzwyczajny i sezonowy, należy też pamiętać o ważnych wydatkach czekających Spółkę w kolejnych miesiącach, m.in.: obsłudze Mundialu w Rio de Janeiro, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach samorządowych itd.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W marcu br. wpływy z abonamentu wyniosły 27,4 mln zł, przy 23,2 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku. W okresie trzech miesięcy br. w stosunku do ubiegłego roku przychody abonamentowe wzrosły o 72,2 mln zł. Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach trendu spadkowego, jest wciąż dalece niewspółmierna do ponoszonych przez TVP nakładów na cele związane z powinnościami nadawcy publicznego.

Przychody TVP z reklamy i sponsoringu za styczeń-marzec 2014 roku były wyższe od planu na ten okres i większe w stosunku do wykonania za trzy miesiące 2013 roku. Na wzrost przychodów z reklamy i sponsoringu Spółki wpływ miały przede wszystkim: optymalizacja polityki handlowej Spółki, wzrost oglądalności kanałów TVP S.A. w pierwszym kwartale br. oraz poprawa koniunktury na rynku reklamy telewizyjnej.

W dalszym ciągu postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów: pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie trzech miesięcy 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,5 mln zł, tj. o 24,5%.

Koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosły 321,3 mln zł i są o 22,6 mln zł niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. W 2014 roku zakładane są kolejne etapy procesu restrukturyzacji, dzięki czemu możliwe będzie dalsze zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej Spółki.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *