UKE ogłosiło konsultacje w sprawie konkursu na lokalny MUX w woj. dolnośląskim

Z dniem 30 września 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentacji konkursu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 470 – 862  MHz (kanału TV nr 38 o szerokości 8 MHz; częstotliwość środkowa 610 MHz), wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji LUBAŃ / JELENIA GÓRA 1 / BOLESŁAWIEC / CHOJNÓW w województwie dolnośląskim.

Kanał TV nr 38 jest przeznaczony do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów radiofonicznych lub telewizyjnych, umieszczonych w multipleksie telewizji lokalnej L1, do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Obszar konkursowy obejmuje następujące gminy w województwie dolnośląskim:
– wiejskie: Bolesławiec (0201022) w powiecie bolesławieckim; Chojnów (0209022), Miłkowice (0209062) w powiecie legnickim; Lubań (0210042), Platerówka (0210062), Siekierczyn (0210072) w powiecie lubańskim; Lubin (0211022) w powiecie lubińskim; Jeżów Sudecki (0206062), Mysłakowice (0206072), Podgórzyn (0206082) w powiecie jeleniogórskim; Sulików (0225052), Zgorzelec (0225072) w powiecie zgorzeleckim; Zagrodno (0226052) w powiecie złotoryjskim;
– miejsko-wiejskie: Nowogrodziec (0201043) w powiecie bolesławieckim; Pieńsk (0225043), Węgliniec (0225063) w powiecie zgorzeleckim; Chocianów (0216013) w powiecie polkowickim;
– miejskie: Chojnów (0209011) w powiecie legnickim; Lubań (0210011) w powiecie lubańskim; Bolesławiec (0201011) w powiecie bolesławieckim; Zgorzelec (0225021) w powiecie zgorzeleckim;
– miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra (0261011).

Obecnie na kanale TV nr 38 jest rozpowszechniany w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną program telewizyjny pod nazwą „Łużyce”, zgodnie z koncesją udzieloną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 190/P/2005-T z dnia 24 października 2005 roku.

W celu przygotowania kanału TV nr 38 do rozpoczęcia emisji cyfrowej z lokalnego multipleksu naziemnego, Prezes UKE przeprowadził analizę dostępności częstotliwości na obszarze Lubań, Jelenia Góra 1, Bolesławiec i Chojnów. W wyniku tej analizy zgłoszone przez podmioty rynkowe zainteresowanie przekroczyło dostępne zasoby widma. W takim przypadku Prezes UKE ma obowiązek przeprowadzić konkurs na rezerwację częstotliwości, poprzedzony niniejszym postępowaniem konsultacyjnym.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do załączonego projektu dokumentacji konkursowej proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie do Prezesa UKE w terminie do 1 listopada 2013 roku, w formie i trybie wskazanym w obwieszczeniu o konsultacjach.

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 42.

Konsultowane projekty dokumentów:
Ogłoszenie konkursu
Dokumentacja konkursowa L1
Załącznik nr 1 – Wzór oferty 470-862 MHz
Załącznik nr 2 – Warunki techniczne

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *