UKE przedstawiło wyniki konsultacji drugiej dywidendy cyfrowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska uczestników rynku w sprawie sposobów wykorzystania tzw. drugiej dywidendy cyfrowej, obejmującej zakres częstotliwości 694-790 MHz. W dniu 24 kwietnia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprosił uczestników rynku do wyrażenia opinii na temat możliwych sposobów wykorzystania tzw. drugiej dywidendy cyfrowej, obejmującej zakres częstotliwości 694-790 MHz (tj. pasmo 700 MHz).

Przedmiotem konsultacji był przygotowany przez Prezesa UKE dokument, w którym omówiono zagadnienie wzrostu zapotrzebowania rynku telekomunikacyjnego na dodatkowe zasoby częstotliwości oraz politykę Unii Europejskiej i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tym obszarze. Przedstawiono także działania i decyzje podjęte w Europie i na świecie w odniesieniu do pasma 700 MHz. W dalszej części dokumentu zawarte są informacje na temat obecnego wykorzystania tego pasma w Polsce oraz wybrane, możliwe scenariusze implementacji dywidendy cyfrowej, ze wskazaniem potencjalnych skutków i spodziewanych zagrożeń.

Zainteresowane podmioty mogły wyrażać swoje poglądy opinie i stanowiska dotyczące przyszłego wykorzystania wspomnianego zakresu częstotliwości w Polsce w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
Agora S.A.
Babrakowski Jakub
Bartoszewicz Kamil
Bochna Mateusz
Cyfrowy Polsat S.A.
Dr hab. inż. Bogucka Hanna, prof. nadzw. PP
Dykiert Przemysław
EmiTel sp. z o.o.
Grembowski Bartosz
Guział Kamil
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Janc Mikołaj
Jędrzejczak Kuba
Jędrzejczak Mateusz
Kamiński Paweł
KATION sp. z o.o. S.K.A.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Klupczyński Michał
Kłapsia Tomasz
Kostecki Tymoteusz
Kowalski Marcin
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Kral Krzysztof
Lalewicz Marcin
Madurski Łukasz
Miśkowicz Krzysztof
Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o.
Musielak Damian
Nietrzeba Kamil
Nitka Szymon
Orange Polska
Organek Krystian
Pastusiak Piotr
Polkomtel sp. z o.o.
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Regionalna Telewizja Lubuska sp. z o.o.
Sferia S.A.
Szczepankiewicz Jarek
Szewczyk Mateusz
Szmurło Patryk
Televes Polska sp. z o.o.
Telewizja Polsat sp. z o.o.
Telewizja Polska S.A.
Telewizja Puls sp. z o.o.
T-Mobile Polska S.A.
Tomas Damian
Trajdos Mateusz
TVN S.A.
Uczestnik rynku przedstawiający się jako „looser”
Uczestnik rynku przedstawiający się jako „Paweł”
Wicińska Jolanta
Witkowski Szymon

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *