Dariusz Lasocki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej TVP

W dniu 23 stycznia 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. Dariusz Lasocki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a co za tym idzie również z pełnionej w niej funkcji. Decyzja Dariusza Lasockiego jest jego decyzją indywidualną i nie dotyczy pozostałych członków Rady Nadzorczej TVP S.A.

Zgodnie ze § 18 pkt. 5 Statutu Spółki TVP S.A. rezygnacja została złożona Zarządowi Spółki oraz poinformowano o tym fakcie Radę Mediów Narodowych i ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 28 ust. 1e ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku) członków rad nadzorczych mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *