Daszczyński spotkał się z Komisją Etyki TVP

Prezes Janusz Daszczyński spotkał się w poniedziałek, 7 września 2015 roku, z członkami Komisji Etyki TVP. Rozmawiano o sprawach, które Komisja obecnie rozpatruje, a także o potrzebie wprowadzenia nowych uregulowań, koniecznych w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Podstawowe zapisy dotyczące Zasad Etyki Dziennikarskiej w TVP pochodzą sprzed niemal 20 lat. Przez ten czas zaszły ogromne zmiany cywilizacyjne, w tym agresywny rozwój reklamy oraz powstanie i rozkwit nowych mediów. Dlatego – zdaniem członków Komisji – pilnie potrzebne są uzupełnienia Zasad Etyki Dziennikarskiej w TVP o zapisy, które uwzględnią te zjawiska.

Komisja przedstawiła pisemne stanowisko w sprawie aktywności w sieci dziennikarzy pracujących dla TVP (strony internetowe, blogi, facebook, twitter, instagram Itp.). Podjęto również temat jednoznacznego uregulowania udziału osób związanych z TVP w reklamie i innych przedsięwzięciach komercyjnych.

Komisja zaproponuje konkretne zapisy, które po konsultacjach przedłoży Zarządowi Spółki. Prezes zadeklarował, że Zarząd zajmie się tymi zagadnieniami w pierwszej kolejności, tym bardziej, że propozycje Komisji Etyki są zbieżne z wizją dziennikarstwa w telewizji publicznej, która jest mu bliska.

Prezes zwrócił też uwagę na potrzebę szkoleń, szczególnie młodych dziennikarzy, w zakresie etyki zawodowej podkreślając, jak ważne jest to dla tworzenia oferty programowej TVP na najwyższym poziomie.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że podstawowymi wartościami Telewizji Polskiej są niezależność, bezstronność i uczciwość, a jej dziennikarze są zobowiązani przestrzegać najwyższych standardów merytorycznych i etycznych. To właśnie stanowi podstawowy czynnik odróżniający telewizję publiczną od stacji komercyjnych.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *