Discovery przejmie od Agory kanał METRO

Agora poinformowała, że otrzymała od Discovery Polska zawiadomienie o zamiarze zakupu przez Discovery pozostałych 51,06% udziałów w spółce Green Content, nadawcy kanału METRO TV, od spółki w dniu 1 września 2017 roku.

Sprawdź ofertę kanału METRO w PROGRAMIE TV

Na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 9 grudnia 2016 roku Discovery nabyło od Agory 860 udziałów w kapitale zakładowym Green Content o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 43 tys. zł, reprezentujących 21,5% kapitału zakładowego Green Content, za cenę 4,0 mln zł. Dodatkowo, Discovery objęło 2 150 udziałów (każdy o wartości nominalnej 50 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Green Content, w zamian za wkład pieniężny o wartości 10,0 mln zł.

W rezultacie na dzień otrzymania zawiadomienia przez Agorę Discovery posiada łącznie 3 010 udziałów w kapitale zakładowym Green Content, co stanowi około 48,94% głosów na zgromadzeniu wspólników Green Content.

Spółka informowała o zawarciu umowy, zgodnie ze zdefiniowanymi w niej zasadami, przewiduje możliwość sprzedaży przez Agorę pozostałych udziałów na rzecz Discovery do 31 grudnia 2017 roku.

Realizacja opcji będzie skuteczna w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Agory kwoty 19,0 mln zł jako ceny nabycia 51,06% udziałów w Green Content.

W efekcie zrealizowania opcji udział Discovery w spółce Green Content wyniesie 100%, a Agora przestanie być udziałowcem spółki Green Content, która jest nadawcą kanału METRO nadającym na multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Źródło: Agora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *