Dlaczego tak dobrze dziś oceniany rząd Tadeusza Mazowieckiego przetrwał tylko 16 miesięcy? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dokument Jerzego Śladkowskiego “Rejs 1989”, który TVP1 HD pokaże w czwartek 18 grudnia 2014 roku w cyklu “Oglądaj z Andrzejem Fidykiem”.

W filmie pokazano ludzi, którzy w latach 1989-1991 bezkrwawo przeprowadzili prawie 40-milionowy naród od komunizmu do demokracji. Ten film nie jest źródłem historycznym, ani też głosem w politycznej dyskusji. Odtwarza emocje, nastroje i napięcia spoza kulis wydarzeń, które rozgrywały się ówcześnie w Polsce i częściowo na świecie, od dnia elekcji pierwszego demokratycznie wybranego premiera do dnia, kiedy złożył rezygnację z urzędu. Ilustracją do filmu są fotograficzne materiały archiwalne oddające atmosferę tamtych wydarzeń i emocje ich uczestników.

“Rejs 1989”

Emisja: czwartek, 18 grudnia, godzina 22:20

Źródło: Telewizja Polska