EmiTel pozwał byłego właściciela spółki Info-TV-Operator

W dniu 30 października 2015 roku EmiTel wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zasądzenie od Magna Polonia na rzecz EmiTel kwoty 2.100.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Pozew został doręczony Magna Polonia w dniu 18 listopada 2015 roku. EmiTel informuje, że podstawą roszczenia jest łącznie siedem spośród większej liczby znanych EmiTel i udokumentowanych przypadków naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez Magna Polonia, związanych z prowadzonymi w 2012 i 2013 roku przez strony negocjacjami dotyczącymi nabycia przez EmiTel od Magna Polonia udziałów spółki Info-TV-Operator.

Jak podaje EmiTel zgodnie z umową zawartą przez strony w dniu 1 grudnia 2011 roku, na skutek tych naruszeń powstał obowiązek zapłaty przez Magna Polonia siedmiu kar umownych, w kwocie po 300 tys. zł każda, przy czym łączna kwota kar umownych zgodnie z tą umową nie może przekroczyć sumy 2.100.000,00 zł. Dowodem naruszeń poufności przez Magna Polonia ma być między innymi załączona do pozwu treść korespondencji elektronicznej pochodzącej od osób reprezentujących interesy Magna Polonia.

Dwa spośród naruszeń poufności, stanowiących podstawę pozwu wniesionego przez EmiTel, miały wyjść na jaw w toku postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wytoczonej przez Magna Polonia przeciwko EmiTel w grudniu 2013 roku. Zdaniem EmiTel dotychczas zebrany w tej sprawie materiał dowodowy jednoznacznie uzasadnia stanowisko EmiTel, zgodnie z którym pozew wytoczony przez Magna Polonia jest całkowicie bezpodstawny.

Źródło: EmiTel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *