ESKA TV ukarana za przekroczenie limitu reklam

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 17 grudnia 2014 roku nałożył na spółkę Eska TV karę w wysokości 20 000 zł w związku z przekroczeniem ustawowego limitu czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu ESKA TV nadanego 6 czerwca oraz ewidencji reklam i przekazów autopromocyjnych wyemitowanych w dniach 6 i 22 czerwca oraz 1 lipca wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie limitu czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o rtv, reklamy i telesprzedaż w ciągu godziny zegarowej nie mogą zajmować więcej niż 12 minut.

Przy ustalaniu wysokości kary KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe oraz przekazaną przez nadawcę informację o podjęciu działań eliminujących takie sytuacje w przyszłości.

Decyzja 19/2014

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *