Finanse TVP po pięciu miesiącach 2013 roku na plusie

Telewizja Polska w okresie styczeń-maj 2013 roku zanotowała dodatni wynik finansowy brutto na poziomie 8,8 mln zł. Jest to rezultat lepszy zarówno od planowanego, jak i wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla utrzymania pozytywnego wyniku konieczna jest jednak konsekwentna restrukturyzacja wymagająca trudnych decyzji.

Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W maju 2013 roku przychody z abonamentu wyniosły 19,9 mln (o 3,5 mln zł więcej niż w planie), przy 14,2 mln osiągniętych w analogicznym okresie ub.r. Narastająco po 5 miesiącach przychody z abonamentu wzrosły o 24%, tj. o 34,7 mln zł w stosunku do zeszłego roku. Wielokierunkowe działania zainicjowane i konsekwentnie prowadzone przez kierownictwo Spółki mające potwierdzenie w utrzymującym się trendzie wzrostowym wpływów abonamentowych pozwalają na podtrzymanie prognozy zakładającej przekroczenie o kilkadziesiąt milionów złotych planu 2013 roku. Przychody reklamowe są o 44,5 mln zł (tj. 10,8%) niższe od przychodów osiągniętych w ubiegłym roku i jest to w znacznej mierze skutek recesji na rynku reklamy. Postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów, pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie 5 miesięcy 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23,8%, tj. o 11 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku zostały obniżone o 51,5 mln zł oraz są niższe o 5,4 mln zł od planu na ten okres. Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej TVP to efekt realizacji kolejnych etapów procesu restrukturyzacji.

Spółka spodziewa się dodatniego wyniku finansowego zarówno po 6 miesiącach, jak i na koniec 2013 roku. Dla utrzymania pozytywnego wyniku konieczna jest jednak konsekwentna restrukturyzacja wymagająca trudnych decyzji. Jednocześnie trzeba zauważyć, że oszczędności w sferze programowej utrudniają realizację misji.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *