Gdzie wystąpią problemy z odbiorem MUX-3 po VII etapie cyfryzacji?

Przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej analizy symulacyjne poziomu natężenia sygnału DVB-T oraz pomiary w terenie potwierdziły, że na obszarze objętym VII etapem cyfryzacji odbiór naziemny cyfrowych programów Telewizji Publicznej będzie dostępny dla ponad 95% mieszkańców. Dane te potwierdzają, że nadawca publiczny (Telewizja Polska S.A.) wykona zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Zapisy ustawy przewidują, że nadawca publiczny jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia sygnałem programów telewizyjnych: TVP1, TVP2 oraz regionalnych programów telewizyjnych terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności.

Problemów z odbiorem sygnału cyfrowego MUX-3, który zawiera wyłącznie programy Telewizji Publicznej, nie powinni mieć mieszkańcy województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz lubuskiego. Dobre warunki odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej będę także na przeważającej części obszarów objętych VII etapem, a należących do województw: podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego mogą wystąpić jedynie w niektórych miejscowościach, w których do tej pory odbiór sygnału analogowego był niemożliwy lub bardzo utrudniony.

W przypadku województwa podkarpackiego utrudnienia w odbiorze MUX-3 mogą dotyczyć 5 małych miejscowości powiatu przemyskiego:
– gmina Fredropol: Posada Rybotycka, Makowa, Rybotycze i Huwniki;
– gmina Krasiczyn: Brylińce.
W żadnej z tych miejscowości nie ma możliwości odbioru sygnału analogowego oraz sygnału MUX-1.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego zidentyfikowano potencjalne problemy z odbiorem sygnału MUX-3 w miejscowości Radkiejmy w gminie Banie Mazurskie (powiat gołdapski).
W Radkiejmach odbiór telewizji analogowej jest niezwykle utrudniony, nie powinno być jednak problemów z odbiorem MUX-1 ze stacji Giżycko/Miłki.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *