Oświadczenie Witolda Grabosia z KRRiT w sprawie TV Trwam

5 lipca 2013 roku Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego KRRiT do protokołu z posiedzenia KRRiT, złożył oświadczenie w sprawie TV Trwam.

Treść oświadczenia:

Oświadczenie

Oświadczam, że jedynym powodem niegłosowania za przyznaniem Fundacji Lux Veritatis miejsca na pierwszym multipleksie w pierwszym konkursie był brak właściwego udokumentowania we wniosku tej fundacji, możliwości finansowania niezbędnych inwestycji i kosztów programowych. Inna decyzja oznaczałaby łatwość podważenia jej w postępowaniu sądowym, co w efekcie zatrzymałoby sprawnie przebiegający proces cyfryzacji naziemnej telewizji.

W obecnym konkursie, uzupełniającym ofertę programową pierwszego multipleksu, jedynym powodem głosowania za wnioskiem Lux Veritatis jest jego poprawność formalna i programowa.

Ze zrozumieniem i szacunkiem odnoszę się do wszelkich protestów i opinii zwolenników telewizji „Trwam”, ale nie znajduję prawnej możliwości uwzględnienia ich w procedurach koncesyjnych. Również wszelkie formy nacisków, lobbingu, presji politycznej, donosów, pomówień, posądzeń, gróźb, a także próby postawienia mnie wśród innych członków Rady przed Trybunałem Stanu, nie miały żadnego wpływu na moją decyzję. Osobiście odbieram je jako przykre, niesprawiedliwe, krzywdzące, ale nie może to wpływać na moje decyzje jako członka konstytucyjnego organu władzy publicznej.

Uważam po prostu, że ludzie wierzący mają prawo do religijnego programu o charakterze określonym w ogłoszeniu koncesyjnym. Z równą sumiennością i bez ulegania wpływom i naciskom, będę starać się egzekwować przestrzeganie wykonania tej koncesji.

Witold Graboś

Zastępca Przewodniczącego KRRiT

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *