Sąd utrzymał karę dla Lux Veritatis za pochwałę podpalania Tęczy

22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Fundacji Lux Veritatis od decyzji przewodniczącego KRRiT nakładającej na nadawcę karę w wysokości 50 000 zł za propagowanie w TV Trwam działań sprzecznych z prawem.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza relacji z Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2013 roku, wykazała naruszenie przez TV Trwam art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. W ocenie przewodniczącego KRRiT materiał sugerował aprobatę dla zachowań sprzecznych z prawem, pochwałę niszczenia cudzej własności w celu wyrażania własnych przekonań.

Pokazanie przez TV Trwam płonącej tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie w trakcie relacji z Marszu Niepodległości w Warszawie w powiązaniu z komentarzami, które towarzyszyły temu obrazowi, mogło wywołać wrażenie aprobowania takich zachowań zarówno przez prowadzącego audycję, jak i jego gościa. Komentując fakt podpalenia tęczy, wyrazili oni swoje opinie w taki sposób, iż można było odnieść wrażenie, że zniszczenie instalacji artystycznej uznają za postępowanie właściwe i społecznie usprawiedliwione.

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i uznał, że przywołane w decyzji wypowiedzi osób obecnych w studiu uwzględniając całokształt audycji mogły wywołać w widzach przekonanie, że niszczenie cudzej własności jest właściwą i akceptowalną formą wyrażania dezaprobaty wobec opinii i zachowań odmiennych od własnych. W ocenie sądu wyczerpuje to znamiona art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tzn. propagowania działań sprzecznych z prawem.

Odnosząc się do wysokości kary Sąd również uznał, iż jest ona adekwatna do naruszenia.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *