KRRiT ukarała nadawcę TV Trwam za ukrytą reklamę

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 3 czerwca 2015 roku nałożył na Fundację Lux Veritatis, nadawcę programu TV Trwam, karę w wysokości 30 000 zł w związku z nadaniem treści o charakterze ukrytego przekazu handlowego.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji „Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej” programu TV Trwam nadanego 12 października 2014 roku wykazała naruszenie art. 16 c ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli emisję treści o charakterze ukrytego przekazu handlowego.

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 ustawy o rtv, „ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu”.

Analiza treści ww. audycji wykazała, że trwająca około 29 minut audycja w całości poświęcona była produktom jednej spółki, m.in. macie gorczycowej, poduszce zawierającej łuski gryki, herbatom etc. Omawianiu ich właściwości – przy całkowitym pominięciu jakichkolwiek wad tych produktów oraz produktów konkurencyjnych przedsiębiorców – towarzyszyły liczne zbliżenia kamery na poszczególne produkty oferowane przez spółkę, a dodatkowo przez znaczną część audycji prezentowana była statyczna plansza (zajmująca od ½ do ¼ całości obrazu) promująca ww. produkty. Prowadzący audycję wielokrotnie zachęcał swojego gościa – prezesa spółki do prezentacji i ekspozycji jeszcze innych, nie omówionych do tej pory produktów z oferty. Taki sposób przedstawiania produktów w audycji może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru przekazu.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy.

Decyzja 10/2015

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *