Prawica chce zablokować emisję spotu „Najbliżsi obcy”

W poniedziałek 27 października 2014 roku członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spotkali się z przedstawicielami Prawicy Rzeczypospolitej. Prawicę Rzeczypospolitej reprezentował Marek Jurek, Krzysztof Kawęcki oraz Piotr Strzembosz. Na ręce Jana Dworaka złożony został protest przeciwko emisji przez Telewizję Polską spotu „Najbliżsi obcy”, przygotowanego przez Kampanię przeciw Homofobii.

Przewodniczący KRRiT stanowczo stwierdził, że adresatem protestu powinna być TVP, a jakiekolwiek kroki KRRiT może podjąć po wyemitowaniu spotu przez nadawcę. Zgodnie z polskim prawem nadawcy kształtują program samodzielnie, a wszelkie działania nadawcy KRRiT może oceniać po emisji audycji. Dodał, że KRRiT nie będzie pełniła roli cenzora.

Odnosząc się do argumentu, że nadawca nie emituje reklam promujących np. ochronę życia poczętego członkowie KRRiT podkreślali, że zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, organizacje, które taki spot przygotują, mogą ubiegać się o emisję w mediach publicznych na określonych w tym rozporządzeniu zasadach.

Jan Dworak, podkreślił, że KRRiT uwzględnia w debacie publicznej różne głosy, bo tak widzi swoją rolę w demokratycznym, zróżnicowanym społeczeństwie.

W trakcie spotkania Przewodniczący KRRiT, Jan Dworak odniósł się do nałożonej 26 września kary na Fundację Lux Veritatis za naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w trakcie relacjonowania przez Telewizję Trwam Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2013 roku.

Przewodniczący KRRiT podkreślił, że szanuje poglądy osób występujących w obronie Telewizji Trwam. Jednocześnie przypomniał, że kara została nałożona na nadawcę za wyrażanie przez osoby występujące w audycji pochwał dla aktu przemocy, jakim było zniszczenie instalacji artystycznej, co nie może być akceptowane.

Przypomniał jednocześnie, że Fundacja Lux Veritatis odwołała się od decyzji Przewodniczącego KRRiT do niezawisłego sądu, który ma pełną swobodę w kształtowaniu swoich wyroków.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *