Janusz Daszczyński prezesem Zarządu TVP

We wtorek 28 lipca 2015 roku odbyła się druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Telewizja Polska po przerwie w obradach zarządzonej 30 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium prezesowi i członkom Zarządu TVP z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 14 lipca 2015 roku prezesem Zarządu TVP S.A. jest Janusz Daszczyński.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *