Janusz Daszczyński wybrany na prezesa TVP

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej podczas posiedzenia 10 czerwca 2015 roku wyłoniła kandydata na prezesa Zarządu TVP – Janusza Daszczyńskiego, a na członków Zarządu – Wiesława Rolę i Mariana Zalewskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek w tej sprawie Rada Nadzorcza przekaże Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia i akceptacji kandydatur przez KRRiT, dotychczasowy Zarząd TVP pełni swoje funkcje.

Janusz Daszczyński to menedżer i dziennikarz, członek dwóch pierwszych Zarządów Telewizji Polskiej S.A., redaktor naczelny TVP w Gdańsku, dyrektor Programu II TVP, zastępca dyrektora TVP Polonia oraz dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecnie jest zastępcą komisarza generalnego na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie (był również szefem polskiej ekspozycji na EXPO 2010 w Szanghaju) i wicedyrektorem ds. finansów i logistyki w PAIiIZ S.A. Współtworzył „Tygodnik Samorządność”, „Gazetę Gdańską” i diecezjalną „Gwiazdę Morza”. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Wiesław Rola urodził się w 1960 roku w Rzeszowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w „Gońcu Górnośląskim” w Chorzowie, gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu i redaktora naczelnego. W latach 2000 – 2002 zastępca kierownika Regionalnej Agencji Producenckiej TVP S.A. Oddział w Katowicach. Z dniem 1 lipca 2002 roku objął funkcję prezesa Zarządu i redaktora naczelnego Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” SA na okres czteroletniej kadencji. Po raz czwarty zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki „Radio Katowice”. W kadencji 2011 – 2014 pełnił funkcję przewodniczącego.

Marian Zalewski – urodzony 17 sierpnia 1958 roku. Doktor nauk humanistycznych, magister prawa. Był dwukrotnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TVP, a także dwukrotnie członkiem Rady Programowej TVP. W latach 1998 – 2000 był wiceprezesem nadzorującym m.in. programy informacyjne: „Teleexpress”, „Panoramę”, „Wiadomości” oraz Telegazetę i pion administracji. W 1999 roku koordynował z ramienia Zarządu TVP medialną obsługę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Był też prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. W Telewizji Polskiej odpowiada za Ośrodek Programów Regionalnych, Ośrodek – TVP Technologie, Agencję Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Biuro Prawne oraz Oddziały Terenowe. Wiceprezes Związku Pracodawców Mediów Publicznych oraz członek Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *