Kampanie społeczne w Telewizji Polskiej

W związku z zainteresowaniem planowaną emisją kampanii społecznej „Najbliżsi obcy”, Telewizja Polska informuje, że kampania ta jest jedną z bardzo wielu emitowanych bezpłatnie przez nadawcę publicznego reklam społecznych. W ciągu ostatnich trzech lat TVP wyemitowała bezpłatnie już 75 rozmaitych kampanii organizacji pożytku publicznego, poświęconych wpływaniu na zmianę postaw społecznych, informacyjno-edukacyjnych, profilaktyki prozdrowotnej oraz pomocowych i charytatywnych.

Podstawą do takich działań jest artykuł 23a Ustawy o radiofonii i telewizji, który głosi: „Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej”.

Na podstawie tego ustawowego obowiązku Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP dopuszcza spoty organizacji pożytku publicznego do bezpłatnych emisji na antenach TVP, zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dn. 29 kwietnia 2011 r. Tak stało się też w powyższym przypadku, a zgłaszająca projekt do emisji Kampania Przeciwko Homofobii potraktowana została identycznie, jak inne organizacje pożytku publicznego.

Bezpłatna emitowanie kampanii organizacji pożytku publicznego jest jednym z przykładów misji publicznej Telewizji Polskiej, której nie realizuje i nie jest zobowiązany żaden inny nadawca telewizyjny w Polsce.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *