TVP i EBU: druga dywidenda dla Naziemnej Telewizji Cyfrowej

TVP i EBU (Europejska Unia Nadawców Publicznych) uważają, że tzw. druga dywidenda cyfrowa powinna być wykorzystana na poszerzenie oferty programowej Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Unia zwraca też uwagę na istotną rolę państwa w zachęcaniu społeczeństwa do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim są media publiczne

W poniedziałek 20 października 2014 roku w siedzibie Europejskiej Unii Nadawców w Genewie odbyło się spotkanie członka Zarządu TVP Mariana Zalewskiego i dyrektora TVP-Technologie Wiesława Łodzikowskiego z kierownictwem Europejskiej Unii Nadawców Publicznych: prezesem Jean-Paulem Philippotem, dyrektor generalną Ingrid Deltenre i dyrektorem ds. technologii i innowacji Simonem Fell.

Celem spotkania było m.in. omówienie strategii EBU i Telewizji Polskiej co do roli europejskich nadawców publicznych po zakończeniu wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej i wyłączeniu emisji analogowych. W wyniku tego procesu zwolnieniu uległa część pasm częstotliwości, co stało się przyczynkiem do dyskusji na temat sposobów przyszłego ich wykorzystania, szczególnie w związku z planami zagospodarowania części częstotliwości dla potrzeb sieci komórkowych (tzw. drugą dywidendą cyfrową).

Telewizja Polska jak i Europejska Unia Nadawców Publicznych uzgodniły, że stoją konsekwentnie na stanowisku, iż te zasoby częstotliwości powinny zostać wykorzystane, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na potrzeby poszerzenia oferty programowej Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

W czasie rozmów poruszono również ważny temat finansowania europejskich mediów publicznych. EBU zwróciło uwagę na istotną rolę państwa w zachęcaniu społeczeństwa do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim są media publiczne. Przedyskutowano także sposoby pozyskiwania środków europejskich na produkcję audycji o charakterze misyjnym i rozwój technologiczny nadawców.

W czasie rozmów wielokrotnie podkreślano rolę regionalnych ośrodków telewizyjnych europejskich nadawców publicznych w procesie przemian rynku medianego. W tym kontekście podkreślono zasadność wymiany materiałów w ramach sieci EBU ze szczególnym uwzględnieniem produkcji o charakterze regionalnym, które dzięki temu mogą zdecydowanie wpłynąć na realizację misji nadawców publicznych.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *