Kino Polska TV ze znaczącym wzrostem zysku netto w 1. kwartale 2013 roku

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A., nadawca telewizji Kino Polska, kończy pierwszy kwartał z dobrymi wynikami. Wobec danych sprzed roku jej zysk netto wzrósł o niemal 53%, wynosząc blisko 4 294 tys. zł. – Dobre wyniki za ten okres potwierdzają słuszność naszej strategii na ten rok – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł ponad 4 561 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o blisko 29%. Łączne przychody Grupy ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie około 26 274 tys. zł. Względem poprzedniego roku jest to wzrost o blisko 14%. O około 29% zwiększyła się też jej marża EBITDA.

Dzięki rozszerzaniu zasięgu technicznego produkowanych i dystrybuowanych przez Grupę kanałów telewizyjnych jej przychody z działalności emisyjnej w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu z tym samym okresem roku wcześniejszego zwiększyły się o ponad 10%, wynosząc powyżej 11 787 tys. zł. O blisko 16% wzrosły także przychody Grupy z produkcji kanałów, sięgając prawie 9 262 tys. zł. W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa odnotowała także niemal 32% wzrost przychodów z usług VOD.

Jednym z istotnych czynników, kształtujących wyniki finansowe Grupy w pierwszym kwartale 2013 roku, była sprzedaż reklam. Przychody z tego źródła wyniosły blisko 3 616 tys. zł, co w porównaniu z tym samym okresem roku 2012 stanowi niemal 15% wzrost. Wpłynęło na to m.in. zwiększenie średniej oglądalności Telewizji Kino Polska oraz większa częstotliwość emisji reklam, wprowadzona na tym kanale 1 lutego, a na kanale FilmBox – 1 marca 2013 roku. Decyzje te przyczyniły się do poprawy efektywności segmentu sprzedaży reklam.

W pierwszym kwartale 2013 roku średnia oglądalność AMR 4+ Telewizji Kino Polska w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wzrosła o blisko 47%. Największy wzrost w tej grupie widzów, o prawie 83%, stacja odnotowała w lutym. W grupie 16-49 średnia oglądalność w stosunku do tego samego okresu 2012 roku wzrosła o prawie 33%. Telewizja Kino Polska osiągnęła również znaczący wzrost średnich udziałów w rynku (SHR%) – o niemal 41% w grupie 4+ i o blisko 31% w grupie 16-49.

W przypadku kanału FilmBox, mimo spadku oglądalności w porównaniu do danych sprzed roku, przychody ze sprzedaży reklam kształtowały się na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale roku 2012. Jako kanał z przewagą widowni kobiecej z perspektywy reklamodawców FilmBox odznacza się atrakcyjnym profilem widza.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 roku o około 49% spadły przychody Grupy ze sprzedaży treści, co w głównej mierze było spowodowane zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży kontentu do usług mobilnych. Fakt ten można tłumaczyć przywiązaniem polskich użytkowników do tradycyjnych mediów i traktowaniem przez nich Internetu jako źródła bezpłatnych informacji.

W pierwszym kwartale 2013 roku Grupa podjęła starania o otrzymanie koncesji na nowy kanał filmowy, który będzie rozpowszechniany w ramach multipleksu pierwszego. W przypadku pozytywnej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wejdzie w życie umowa inwestycyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A. a grupą medialną AGORA S.A. (koproducentem filmowym, właścicielem m.in. sieci kin Helios i dystrybutora filmowego Next Film). Jak podkreśla Bogusław Kisielewski, połączenie sił tych dwóch podmiotów z zapleczem technologicznym i doświadczeniem portalu Stopklatka.pl to gwarancja wysokiej jakości programu oraz  możliwość dotarcia do szerokiej widowni.

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia Stopklatki TV w pierwszej połowie przyszłego roku i przekonani, że projekt ten stworzy interesujące perspektywy zarówno dla rozwoju Stopklatka S.A., jak też całej naszej Grupy Kapitałowej – podsumowuje Bogusław Kisielewski.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *