Kiwi TV, Zoom TV i TV# z koncesjami na MUX-8

28 grudnia 2015 roku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił spółkom Green Content i Cable Television Networks & Partners koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych o charakterze uniwersalnym, odpowiednio Kiwi TV i Zoom TV, w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Natomiast 7 stycznia 2016 roku przewodniczący KRRiT podobnej koncesji udzielił spółce TV Spektrum na rozpowszechnianie programu TV#.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *