Komisja Europejska przyjęła listę ważnych wydarzeń

21 listopada 2014 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie polskiej listy ważnych wydarzeń. Decyzja w najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wcześniej, 8 sierpnia 2014 roku KRRiT na ręce Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej złożyła do Komisji Europejskiej notyfikację polskiej listy ważnych wydarzeń, zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych.

Dwa miesiące później, 7 listopada pozytywną opinie o polskiej liście ważnych wydarzeń przyjął Komitet Kontaktowy ds. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, stosownie do wymogu określonego w art. 14 ust. 2 dyrektywy. Komitet Kontaktowy ustanowiony został na podstawie art. 29 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, jako wyspecjalizowana grupa doradcza złożona z przedstawicieli właściwych organów wszystkich państw członkowskich, działająca przy Komisji Europejskiej i pod przewodnictwem jej przedstawiciela.

Znając pozytywną opinię Komitetu Kontaktowego, na posiedzeniu 17 listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie listy ważnych wydarzeń. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wejściu w życie przepisów, transmisje telewizyjne wydarzeń wymienionych w art. 20b ust. 2 ustawy o rtv, jak i w rozporządzeniu KRRiT z dnia 17.11.2014, a co za tym idzie prawa odbiorców, zostaną objęte ochroną prawną na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji bezpośrednia transmisja telewizyjna z ważnych wydarzeń może być nadana, co do zasady, tylko w programie ogólnokrajowym dostępnym w całości bez opłaty.

Przypomnieć trzeba, że na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:
1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Rozporządzenie zawiera następujące wydarzenia:
1) mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;
2) zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6) zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7) Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.

Komisja Europejska po szczegółowej i wszechstronnej analizie polskiej listy ważnych wydarzeń oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących transmisji z ważnych wydarzeń potwierdziła zgodność listy z prawem Unii Europejskiej.

Każde z wydarzeń wymienionych na liście spełnia, zgodnie z wymogami prawa unijnego, przynajmniej dwa z poniżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych:
– wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia;
– wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości;
– wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym;
– relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

W swojej decyzji Komisja Europejska podkreśliła również, że opracowane przez KRRiT rozporządzenie oraz postanowienia ustawy dotyczące transmisji z ważnych wydarzeń są zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami konkurencji. Obiektywne kryteria dotyczące nadawców, którzy mogą ubiegać się o nabycie praw do transmisji wydarzeń z listy umożliwiają im swobodną konkurencję na rynku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *