KRRiT podjęła decyzję w sprawie wysokości abonamentu RTV w 2018 roku

Podczas posiedzenia 25 maja 2017 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, iż w przyszłym roku opłaty abonamentowe pozostaną na poziomie dotychczasowym, obowiązującym w bieżącym roku.

KRRiT przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych w 2018 roku. Rozporządzenie, oprócz utrzymania dotychczasowych stawek z tytułu używania odbiorników rtv, przewiduje również utrzymanie zniżek dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Wysokość stawek kwotowych miesięcznej opłaty abonamentowej w 2018 roku pozostanie na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku tj:

Za używanie odbiornika radiofonicznego: 7 zł za jeden miesiąc;
Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 22,70 zł za jeden miesiąc.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Po zakończeniu parlamentarnych prac legislacyjnych nad rządowym projektem wprowadzenia nowych regulacji w zakresie poboru abonamentu, KRRiT wyda przepisy wykonawcze dostosowane do nowych wymogów prawnych.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *