KRRiT ukarała Kino Polska TV i ITI Neovision za zbyt niski udział udogodnień dla niepełnosprawnych

21 i 23 grudnia 2016 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Kino Polska TV i ITI Neovision karę w łącznej kwocie 32 000 zł za niższy niż obowiązujący w ustawie o radiofonii i telewizji udział audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów wzroku lub słuchu w programach Kino Polska i Canal+ Sport.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 urt nadawcy programów telewizyjnych zapewniają co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów wzroku lub słuchu.

Kontrola Przewodniczącego KRRiT wykazała, że w IV kwartale 2015 roku udział audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów wzroku lub słuchu w programie Kino Polska wyniósł 2,53%, a w programie Canal+ Sport jedynie 1,19%.

Na spółki została nałożona kara w łącznej wysokości 32 000 zł. Na spółkę Kino Polska TV wysokość nałożonej kary wyniosła 2 000 zł, a na ITI Neovision 30 000 zł.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność, w tym stwierdzone przypadki naruszenia w przeszłości powyższych norm.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *