KRRiT na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazów w sprawie konkursu na MUX-1

8 października 2013 roku odbyło się zwołane na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poświęcone „sprawie postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącego uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej”.

W spotkaniu z posłami udział wzięli Przewodniczący KRRiT Jan Dworak, Członkowie KRRiT: Krzysztof Luft, Stefan Pastuszka, Sławomir Rogowski oraz przedstawiciele Biura KRRiT.

Na posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wszyscy wnioskodawcy uczestniczący w obu postępowaniach konkursowych na rozpowszechnianie programu w ramach pierwszego multipleksu.

Pytania posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz reprezentującej Fundację Lux Veritatis, Lidii Kochanowicz-Mańk dotyczyły prawie wyłącznie decyzji o rozszerzeniu koncesji Fundacji Lux Veritatis: kwestii opłaty za udzielenie koncesji i terminu rozpoczęcia nadawania programu przez tego nadawcę.

W swoich wypowiedziach posłowie i Lidia Kochanowicz-Mańk wielokrotnie kwestionowali datę i opłatę koncesyjną, zarówno co do wysokości jak i terminu zapłaty. Trzeba dodać, że pierwszą ratę w wysokości 1 294 500 zł Fundacja LuX Veritatis opłaciła w terminie.

Przewodniczący KRRiT odpowiadał, że w piśmie z 6 lutego 2013 roku, a więc przed terminem składania wniosków, który upływał 25 lutego 2013 roku, skierowanym do Lidii Kochanowicz-Mańk, informował Wnioskodawcę zarówno o terminie rozpoczęcia nadawania przypadającym na 28 kwietnia 2014 roku, jak i o przepisach dotyczących opłat koncesyjnych.

Zatem Wnioskodawca przed przystąpieniem do konkursu znał wszystkie warunki.

Pismo KRRiT do Fundacji Lux Veritatis z 6 lutego 2013

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *