KRRiT nie powołała Zarządu Radia Białystok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 21 lipca 2015 roku rozpatrzyła wniosek Rady Nadzorczej Radia Białystok w sprawie powołania zarządu. Wniosek o powołanie Jolanty Gadek na Prezesa Zarządu Radia Białystok nie uzyskał większości podczas głosowania.

Mandat obecnego Prezesa Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2014 rok, tj. 28 lipca 2015 roku. W związku z powyższym Rada Nadzorcza powinna ogłosić ponowny konkurs na Prezesa Zarządu spółki.

Do czasu powołania Prezesa Zarządu przez KRRiT, wyłonionego w nowym konkursie Rada Nadzorcza może delegować jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, zgodnie z treścią art. 383 § 1 ksh.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *