KRRiT: Senat przyjął sprawozdanie za 2012 rok

16 maja 2013 roku Senat RP zdecydowaną większością głosów przyjął Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz aneksem Media publiczne i Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

W głosowaniu udział wzięło siedemdziesięciu ośmiu senatorów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT opowiedziało się pięćdziesięciu czterech, dwudziestu trzech było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sprawozdanie roczne jest dwudziestym z kolei, jakie KRRiT składa przed Sejmem i Senatem. W tym roku do podstawowych dokumentów KRRiT dołączyła jako wyodrębnioną część Aneks do Sprawozdania, w którym zawarte są informacje dotyczące mediów publicznych, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *