KRRiT skontrolowała internetowych dostawców VOD

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w lipcu 2015 roku przeprowadziła kontrolę witryn internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie. Monitoringiem objęto 53 strony, które analizowano pod kątem przepisów dotyczących ochrony małoletnich oraz promowania audycji europejskich.

Kontrola wykazała, że niemal wszyscy czołowi polscy dostawcy VOD podają dane identyfikacyjne, oznaczają audycje symbolami graficznymi, zgodnymi z kwalifikacją wiekową odbiorcy w katalogu oraz w czasie ich trwania.

Podobnie jak w latach ubiegłych dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie niewystarczająco realizują wymogi ustawy obligujące ich do promowania audycji europejskich, pomimo że prawie 60% oferty największych dostawców stanowią filmy europejskie. Oferta audycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu pozostaje na minimalnym zdecydowanie niezadowalającym poziomie.

W celu lepszego poznania rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie, przy okazji kontroli przeprowadzono analizę modeli biznesowych dostawców VOD. Wśród monitorowanych serwisów 68% udostępniało swoją ofertę bezpłatnie, tylko 9% posiadało wyłącznie płatną ofertę, pozostali udostępniali treści w obu wariantach. Dostęp do oferty bezpłatnej w większości przypadków (63%) jest poprzedzony reklamami, których średni czas trwania wyniósł średnio 1 min, na co drugiej stronie znajdowały się również banery reklamowe.

Bardzo skromnie przedstawia się oferta dla dzieci i młodzieży, spośród 53 serwisów jedynie w 18 katalogach znajdowały się audycje kierowane do tych małoletnich odbiorców. Wśród 20 najpopularniejszych serwisów filmowych VOD audycje dla dzieci stanowiły zaledwie 2% udostępnianej oferty, tak samo niski był udział tzw. kina familijnego.

KRRiT będzie kontynuowała prace związane z ograniczaniem dostępu dzieci do treści pornograficznych, będzie również wspierać promocję audycji europejskich oraz poszerzanie oferty dla młodych odbiorców i osób niepełnosprawnych.

Wyniki kontroli internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *