KRRiT ukarała Polsat za nadmierne eksponowanie LTE

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, 6 czerwca 2014 roku nałożył na Telewizję POLSAT karę finansową w wysokości 50 000 zł za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktu lub usługi w audycjach.

W wyemitowanej 15 lipca 2013 roku audycji pt. „Gwiazdy w sieci” zostały naruszone przepisy art. 17a ust. 3 i ust 5 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z 30 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktu.

Analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów wykazała, że w trwającej około dwie minuty audycji wielokrotnie pojawiały się informacje oraz przekazy wizualne nadmiernie eksponujące lokowaną usługę w pozytywnym świetle. Na końcu audycji nie pojawiła się natomiast informacja o lokowanej usłudze i podmiotach ją świadczących. Rozpowszechnianie przez nadawcę przekazów handlowych w taki sposób może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru prezentowanych treści.

KRRiT oceniając czy doszło do naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji posłużyła się kryteriami określonymi w komunikacie interpretacyjnym Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie przepisów o reklamie telewizyjnej w dyrektywie o telewizji bez granic. Zgodnie z nim, pod pojęciem „nadmiernego eksponowania” należy rozumieć „powracającą obecność danej marki, towarów lub usług, lub sposób, w jaki są one prezentowane lub w jaki sposób się pojawiają”.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność. Polsat był już karany za naruszanie przepisów ustawy, w tym dotyczących audiowizualnych przekazów handlowych.

Decyzja nr 5/2014 o ukaraniu Spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *