KRRiT ukarała Telewizję Puls za przekroczenie limitu reklam

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 29 października 2014 roku nałożył na Telewizję Puls karę w wysokości 15 000 zł w związku z przekroczeniem ustawowego limitu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu TV Puls nadanego 21 lutego br. wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu stanowiły autopromocję, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy o rtv jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

W emitowanych materiałach pojawiły się nacechowane emocjonalnie streszczenia audycji zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Prezentowane w taki sposób treści wykraczają poza określone ustawowo składowe ogłoszenia nadawcy i nie mogą zostać za nie uznane. Ogłoszenie nadawcy powinno zawierać jedynie informację o jego audycjach lub fragmenty tych audycji.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także dotychczasową działalność nadawcy, który w latach 2004-2014 nie był karany finansowo.

Decyzja nr 13/2014

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *