KRRiT ukarała TVP za nadmierne lokowanie produktu

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na spółkę Telewizja Polska SA kary w łącznej wysokości 100 000 zł za naruszenia przepisów regulujących rozpowszechnianie przekazów handlowych.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji nadanych 2 kwietnia 2014 roku przez TVP1 w godzinach 17:30-18:30 oraz przez TVP2 w godzinach 20:30-22:00 wykazała, że doszło do naruszenia art. 16a ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji, który zabrania przerywania audycji w celu nadania reklam lub telesprzedaży w programach publicznej radiofonii i telewizji. W trakcie emisji seriali „Klan” (TVP1) oraz „Na dobre i na złe” (TVP2) rozpowszechniane były w dolnej części ekranu (tzw. scrollu) komunikaty będące w ocenie KRRiT autopromocją. Kary za te naruszenia wynoszą po 25 000 zł.

Analiza przesłanego do KRRiT przez TVP1 odcinka serialu „Klan” z 24 marca 2014 roku wykazała natomiast naruszenie art. 17a ust. 5 pkt. 1, czyli nadmierną ekspozycję, polegającą na nienaturalnym wkomponowaniu w treść audycji lokowanego produktu w taki sposób, że stał się on tematem głównym. Dialog bohaterów został skonstruowany w celu prezentacji produktu, zaś odniesienia do zasadniczej treści audycji i relacji wzajemnych bohaterów były jedynie tłem i pretekstem do tej prezentacji. Przewodniczący KRRiT za to naruszenie nałożył na nadawcę karę w wysokości 50 000 zł.

Przy ustalaniu kar Przewodniczący KRRiT kierował się przesłankami określonymi w art. 53 ust. 1 ustawy, tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, możliwościami finansowymi nadawcy, a także jego dotychczasową działalnością.

Decyzja nr 8/2014
Decyzja nr 9/2014
Decyzja nr 10/2014

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *