KRRiT ukarała TVP za reklamę piwa w czasie chronionym

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 17 grudnia 2014 roku nałożył na Telewizję Polską karę w wysokości 10 000 zł za wyemitowanie reklamy piwa w czasie chronionym.

Analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów wykazała, że w paśmie programowym pomiędzy 6:00-8:00 wyemitowana została reklama piwa. Naruszony został w ten sposób art. 16b ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji w związku z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r., reklama i promocja piwa nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy. Art. 16b ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczy zakazu nadawania przekazu handlowego napojów alkoholowych, w zakresie regulowanym przez powyższą ustawę.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność, w tym stwierdzone przypadki naruszenia w przeszłości powyższych norm.

Decyzja nr 18/2014

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *